Hvad er psykoterapi og NLP-Psykoterapi?

Psykoterapi handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder og er en vej til at komme videre når livet gør ondt eller synes meningsløst.. 

 

NLP er en samling af metoder til at arbejde med de psykiske aspekter og det står for Neuro Lingvistisk Programmering. Nedenfor uddybes de tre ord. 

  • Neuro, fordi NLP bygger på en viden om vores nervesystem og hjernen.
  • Lingvistisk, fordi NLP arbejder med vores sprog i forbindelse med det vi siger og det vi hører.
  • Programmering, fordi den psykologiske retning antager, at vi ved hjælp af indre billeder og lyde, indre dialog og fornemmelser så at sige “programmerer” os selv til at være enten ressourcefyldte eller drænede for energi, glade eller deprimerede osv. Og også fordi vi gennem enkle teknikker kan “omprogrammere” os selv.

Psykoterapi

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet.

Det kan være, at du har:   – mistet en nærtstående – er blevet skilt – har mistet dit job eller har haft en traumatisk oplevelse, befinder dig i en krise eller af andre årsager have brug for hjælp til at komme videre i livet. Det kan også være, at du slås med angst, OCD (tvangstanker), depression, stress, mindreværd, generthed eller mobning. 

Psykoterapeuter hjælper også mennesker, der ikke er i krise, men som vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt.

Psykoterapi foregår oftest individuelt, men mange psykoterapeuter hjælper også par og familier. 


Hvad er psykoterapi

 

Psykoterapi er samtaleterapi. Der er forskellige grene indenfor psykoterapien og jeg er uddannet NLP-psykoterapeut. 

Det er fælles for al psykoterapi, at den ved hjælp af samtaler fokuserer på først at identificere og derefter at ændre de dynamikker, mønstre og mekanismer, der ligger bag symptomerne. Fokus er altså på at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man får det dårligt eller eksempelvis bliver stresset, er trist eller føler angst.

 
Historien bag NLP


NLP blev skabt i begyndelsen af 1970´erne af sprogforskeren John Grinder sammen med den psykologistuderende Richard Bandler. De besluttede at undersøge, hvordan succesfulde terapeuter bærer sig ad med at hjælpe andre til at skabe en positiv forandring.Grinder og Bandler udvalgte terapeuterne Virginia Satir (familieterapi), Fritz Perls (gestaltterapi) og Milton Erickson (hypnoterapi) til at skabe en række praktiske værktøjer, der kunne hjælpe mennesker med at skabe en forandring og samtidig kommunikere respektfuldt og effektivt.


hvilket udgangspunt er der i NLP metoderne

Sproglige mønstre og tanker
Grinders fortjeneste var først og fremmest studiet af de sproglige mønstre, som NLP er så rig på. Brandler var den, der undersøgte, hvad vores tanker består af og hvordan vi kan påvirke vores oplevelse ved at ændre måden, hvorpå vi tænker.

At involvere hele kroppen ved personlig udvikling

Robert Dilts var elev af Bandler og Grinder og har forsket i og udviklet NLP i mange år. Dilts har bl.a. udviklet en række teknikker, der på en gang er både stærke og enkle. Teknikker der hjælper mennesker til at finde ind til sig selv, dvs. arbejde på identitetsplan. Meget af dette foregår ved, at man går rundt på gulvet.
Allerede tidligt i NLPs historie fandt man frem til, at de fleste mennesker oplever tid lineært, med fortiden i den ene retning og fremtiden i den anden. Tad James tog opdagelsen til sig og forfinede teknikken til en særlig tidslinje-terapi, hvor man bruger sin indre oplevelse af tid sammen med sin underbevidsthed til at 
se og forfølge sine mål.

 

NLP Psykoterapi

NLP – er som beskrevet ovenfor en lang række metoder der dels hjælper os til at kigge på, hvad vi gør – hvad vi gerne vil og hvordan vi kan nå det, vi gerne vil. En del af metoderne hjælper os til at afkode netop vejen derhen – hvad der hjælper os, men også hvad der spænder ben. NLP har også metoder til at hjælpe os med at få modstanden som medspiller og dermed hjælpe os. 

HVOR LANG TID SKAL JEG BRUGE?

 
For nogle går processen hurtigere end for andre og behandlingens længde afhænger altid af det enkelte menneske. Derfor er det svært at sige noget generelt om netop tidsperspektivet. For nogle er et par møder med en psykoterapeut nok, andre har behov for et længere forløb. Der er flere tilgange til, hvordan vi håndterer dette. Vi kan ved det første besøg lave aftaler om forløbet eller vi kan tage det undervejs. Se under priser – ofte har jeg tilbud på 10 gange. 
Find din vej frem
Skærmbillede 2020-01-17 kl. 19.37.26
Rikke Sophie Gotfred