Hvordan flytter vi os via psykoterapien

Når livet vælter, har vi ofte brug for nogen, der kan hjælpe os på højkant igen. Det kan være, at der er sket noget i vores liv, der gør at alt lige pludselig bliver for meget. Det kunne være hvis en nærtstående er gået bort, ved skilsmisse, jobskifte, stress eller akut livstruende sygdom.  Her kan vi have brug for nogen udefra, der kan hjælpe os med at se tingene og vores ønsker og ressourcer på en anden måde. Her kommer psykoterapien ind, vi arbejder nemlig med at finde tilbage på livets sti  på din helt egen måde.

I den tilgang jeg har til psykoterapi, går vi ikke tilbage og analyserer barndommen. VI kigger på hvad der hjælper dig og hvad der modarbejder dig. De ting der modarbejder, kigger vi nærmere på for at se, om de kan blive en hjælp. Ofte ligger der meget styrke at hente i de ting, der modarbejder at vi når vores mål. Det er ofte gamle forsvarsmekanismer, der har hjulpet os, men som ikke længere gør det.

NUet

Når alt lige pludselig er for meget, så braser vores verden sammen. Her kan det være godt at få hjælp til at se det, der ikke ramler sammen – det der fungerer. Det kan også være, at det der er sket er for svært at rumme/håndtere alene, så kan vi være to om at stå med det og vi kan kigge på det i de bidder, der er ok for dig.

 

Vejen mod det du gerne vil i fremtiden.

Med udgangspunkt i nuet og hvad du drømmer om, går vi i fællesskab ind og kigger på det, du har med dig, som enten hjælper dig eller modarbejder dig. Det kan være kompetencer, forsvarsmekanismer, vaner eller noget du har indlært ubevidst. Det handler her om at finde nøglen til at lukke op, således at alt i dig arbejder henimod det, du gerne vil. De ting der har modarbejdet, skal vi i fælleskab kigge på og arbejde med således, at de hjælper dig mod dit mål eller din drøm.
Nøglen til at nå Drømmen eller målet

Fremtiden - nej tak

Hvis du har oplevet noget, der er meget skelsættende, så er det ikke sikkert, at du kan tænke i fremtid. Det kan være, at du tænker – det er så svært nu, det er næsten ikke til at overkomme og at du aldrig kommer over på den anden side og da slet ikke kan blive lykkelig igen. Her handler det ikke om at se ind i fremtiden, men at finde håb.  


Fremtiden - ja tak
- men hvorhen?

Det kan være, at du godt kan se, at du har en fremtid, der er postiv. Men at den virker langt væk og uklar. Så kan vi arbejde med at gøre den mere klar og at se hvilken vej du skal gå for at komme hen til den. 


Fortiden

Det er værd at kigge lidt på vores fortid, hvis der er noget, der ikke arbejder for os eller det vi gerne vil. Vores fortid er med til at præge vores fremtid, fordi vores hjerne danner spor –  måder at se ting på, ud fra det vi har oplevet. Nogle gange kan det være svært at se, hvad det er der gør, at du ikke kommer i mål, med det du gerne vil. Men det er der heldigvis metoder og teknikker, der kan hjælpe dig med at få øje på. Når du har opdaget noget, du har indlært – det kunne f.eks. være en forsvarsmekanisme – som spænder ben for dig på din vej eller trækker dig i den modsatte retning af hvad du gerne vil – så kan du ændre på det.  Du kan selv arbejde med det eller du kan få bistand til det af en som mig. Vi kan nogle teknikker og metoder, der gør arbejdet lettere. 

Det er ikke alt, der kan Quick fixes

Hvis du har mødt en stor udfordring, så vil det som regel tage lidt tid at arbejde dig igennem det. Det er nemlig vigtigt både at arbejde med det kognitivt, men også på at resette dit nervesystem og at bearbejde det følelsemæssigt.