Hvordan kan jeg lave aftaler med mit job?

Hvad gør jeg

Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvad der er rigtigt at gøre. Det afhænger derudover også af hvad der er sket og hvor i krisen du er. sygemeldt

Hvis krisen lige er sket, kan det være at du er i akut krise og i den periode er det mest fornuftigt at være sygemeldt, for kendetegnende for denne fase er at man er usammenhængende og kan få kraftige reaktioner. Når den akutte krise er ovre, er der nogle der har brug for at bygge sig selv op igen at bruge tid på at skabe overskud og sammenhæng. Hvis du har det sådan, vil det være en god ide at forlænge din sygemelding. Det er her vigtigt, at du er opmærksom på at få den hjælp du har brug for til at komme videre. Dette kan være professionel hjælp eller hjælp fra dit netværk. 

på arbejde

Det kan være, at du er en af dem, der har brug for at der er noget i din hverdag der fungerer. Det at du er fri for at tænke på dig og det du har været igennem, men i stedet for kan fokusere på dit arbejde. Det kan også være at det bare gør dig godt at føle, at der er noget du kan handle på. Det er ikke forkert at have brug for at komme på arbejde – heller ikke selvom kollegaer ikke kan forstå, at du kan klare det. Du skal gøre det, der er rigtigt for dig. Hvordan kan jeg tale med min arbejdsgiver om det?

Det er vigtigt, at du forbereder dig på:

  • hvad du gerne vil sige. 
  • hvor du føler dig godt tilpas med at tale med din chef.
  • hvordan samtalen skal være skal det være -skal det være på mail, face to face eller over telefonen. 

Når du har planlagt alt det, så skal du planlægge hvordan du tager kontakt til din chef og fortæller om ovenstående. 

Hvad nu hvis krisen er på arbejdet?

Hvis dette er tilfældet så skal du have fat i din arbejdsgiver – hvis du har været involveret i en krisesituation på dit job, så har din arbejdsgiver et anvar for at hjælpe dig. Din arbejdsgiver har måske en aftale med et firma, der har psykologer der kan hjælpe dig osv. Hvis ikke din arbejdsgiver hjælper, skal du kontakte egen læge og fagforening. Episoden skal formentlig også anmeldes som en arbejdsskade.