Sæt mål og nå dem.

start rigtigt

Det er vigtigt at finde ud af, hvad du gerne vil nå i din karriere. Hvad har betydning for dig? Hvad er så spændende, at du ikke kan lade være? Når du har defineret hvad du gerne vil, så handler det om at sætte realistiske mål, delmål at geare dig selv til det og føre det ud i livet i din hverdag. 

Bump på vejen

Hvis vi ikke stopper op og overvejer hvilke bump, vi kan møde på vejen og hvordan vi kan tackle dem, kan det være der vi giver op og ikke kommer videre. Bumpene kan være nogen, vi selv skaber fordi vi i virkeligheden kan miste noget, hvis vi arbejder meget dedikeret på vores mål. Det kan også være, at det er bump der skabes af udefrakommende udfordringer.
Udfordringer kan man arbejde uden om eller hen over.

Arbejdet med at definere målet

Når du definerer hvad du gerne vil karrieremæssigt er det vigtigt, at du gør det på en måde så det står meget klart for dig, hvad det er du gerne vil og hvornår du gerne vil nå dit mål. Det er også vigtigt, at det er et attraktivt mål for dig og at det er formuleret positivt. 

arbejdet med at kigge på udfordringer på vejen

Det er vigtigt at kigge på de udfordringer der kommer undervejs og også tænke lidt over, hvad du kan gøre ved dem. Så kommer du nemlig ikke til at gå af den afvej, der hedder at løse problemet og blive i det spor. Så ser du på sporet mod dit mål og fikser lige noget op vejen mod målet. 

hvordan holder du dig på sporet

Der er flere mentale tricks til hvordan vi kan sørge for at vores hjerne ikke finder på overspringshandlinger og det at miste orientering mod målet. 

Er du klar til at tage dit første skridt mod målet?

The best way to experience our wide collection of sweets is to visit the store. Follow the aromas and choose the most enticing sweets to satisfy your palate.