Effektiv træning der er sjovt.

Man kan træne på mange måder – det vigtigste er,  at det bare ind imellem er sjovt for dig, samt at du arbejder henimod de mål, du gerne vil. Det er derfor vigtigt, at definere sine mål SMARTE – det er en NLP metode hvor vi definerer målene Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, med en Tidshorisont og en Evaluering. 

Det kan være, at du vil tabe dig, have stor muskler eller måske vil du bare være stærk. 

Når målet er defineret, er det vigtigt at arbejde med målet således, at din hjerne og krop husker målet og arbejder henimod det. Hvis man gør det, så er man allerede delvis på vej henimod målet. 

Nogen gange har vi vaner eller forsvarsmekanismer, der modarbejde det mål vi gerne vil nå. Når vi møder den form for modstand, er det vigtigt at arbejde med disse, således at de kan ændres til en hjælpende styrke. 

Du kan træne udenfor, i fitness center, i haller med boldspil, hjemme eller på andre måder det er kun din fantasi, der sætter grænserne.