Der er en vej ud af alting, men sjældent en tilbage - da vi udvikler os ved at gennemgå kriser og får nye erfaringer.

Hvad er en krise

Med krise forstås en sværere psykisk belastning, hvor ens tidligere livserfaring og mestringsevne ikke er tilstrækkelig til at håndtere situationen. Det er almindeligt at dele kriser op i livskriser og traumatiske kriser. Men reaktionerne har mange fællestræk. Hvor stor belastning der skal til for at udløse en krise er forskelligt fra person til person. Det er undtagelsen, at man går gennem livet uden kriser. De fleste mennesker oplever en eller flere kriser livet igennem. Det er ikke noget, du kommer udenom men styrket igennem.

 

Alle mennesker oplever livskriser. Det kan være i forbindelse med skilsmisse, en fyreseddel, dødsfald i nærmeste familie o.lign. Kommer du godt igennem livskrisen, kan du komme styrket ud på den anden side – og være klar til den næste livskrise. For livskriser er ikke noget, du selv vælger fra eller til. De er en del af livets værktøjskasse. Men håndteres livskrisen ikke, kan det føre til angst og depression. 

Kender du fornemmelsen af, at du ikke er helt der, hvor du gerne vil være?

At du godt kan mærke, at noget er galt, men at du ikke tør handle eller ikke ved, hvordan du skal handle. Måske har du i lang tid ikke været glad for dit arbejde. Måske knirker parforholdet lige rigeligt, efter at det hele går op i børn og madpakker. Eller måske er du grundlæggende i tvivl om, om det er den rigtige vej, du har valgt i livet.

 

Du er i en livskrise, når du spørger til livets mening og ikke kan finde den, eller når du er fastklemt i en position, som du ikke kan komme ud af. Modsat andre kriser som fx en traumatisk krise, der opstår på grund af noget uventet, så er livskrisen eksistentiel. Det vil sige, at det er en krise, som er knyttet til det faktum, at vi lever livet med alle dets op- og nedture.

Livskrisen fylder meget i livet og på mange planer. Den opstår ofte i samspil med andre mennesker og de valg vi tager eller ikke tager. Og ofte er det en kombination af indre og ydre livsvilkår, der fører til livskrisen.

 

Vi kommer i livskrise flere gange i vores liv. Det er vigtigt at huske, at livskriser gør os stærkest som mennesker, når vi får lov til at opleve krisen og gennemleve den. Men ikke mindst får lov at opleve, at vi godt kan overleve livskrisen, en erfaring vi kan tage med til næste gang, hvor livet ryster os.

stress

Hvis du har stress arbejder vi ud fra 


At miste en nærtstående

Hvis du har mistet en nærtstående, hjælper jeg dig med at se, om du er i en naturlig sorgproces. Hvis det lige er sket, hjælper jeg dig med at finde fodfæste igen, med at få en hverdag til at fungere. Hvis du har arbejdet med din sorg men stadig ikke synes, at du helt har lært at leve med sorgen, så hjælper jeg dig til at rumme din sorg, at se livet igen og vælge hvordan du vil være i verden og præge  dine omgivelser.

en pludselig hændelse f.eks en ulykke, pludselig sygdom o.lign

Hvis du har været ude for en pludselig hændelse og stadig ikke kan få din hverdag til at fungere måske fordi du stadig er i chok, eller måske har du ikke fået bearbejdet chokket og det har sat sig i dig som angst eller depression. Så kan jeg hjælpe dig til at kunne rumme chokket, bearbejde det og vende tilbage til en velfungerende hverdag.


Skilsmissen

Tiden lige efter en skilmisse er ofte svær. Du skal til at definere dit liv, din hverdag, dine drømme osv. Måske er du også såret, vred eller ked af det. Vi kan sammen arbejde med dine følelser således, at de ikke oversvømmer dig. Vi kan også i fælleskab finde ind til, hvem du er og hvad du gerne vil og dermed skabe den tilværelse du gerne vil have fremadrettet. 


Mistet dit job eller status

Hvis du har mistet job eller status, så har det stor betydning for hvem du er og hvordan du ser dig selv. Vi kan i fælleskab sørge for, at du får dit selvværd tilbage og ser at du er værdifuld, fordi du er dig og det du kan tilbyde verden. På den måde kan det være at du finder ind til noget nyt og værdifuldt, hvilket ofte sker når man går gennem noget svært og arbejder med det.

Vejen tilbage til lykken i dit liv

 Det bedste at gøre når du oplever en stor udfordring, smerte eller et bjerg, der føles uoverkommeligt at bestige, er at tage fat på det. Tag fat om det i små bidder indtil alle små bidder ender med at få dig over bjerget, gennem smerten eller udfordringen. Det kan være svært at se vejen igennem, mens man er i det og det er der, jeg kan hjælpe. 

Hvordan forgår det?

Det forgår på den måde, at du fortæller, hvad du har problemer med og hvad du gerne vil opnå. Med udgangspunkt i det begynder vi at tale om problemet fra forskellige vinkler og jeg vil i fælleskab med dig bruge nogle NLP-værktøjer, der kan hjælpe henimod dit mål.
Rikke Gotfred