Når du mister en der står dig nært er det som at blive ramt af en stor bølge i oprørt have hvor du mister fodfæste. Efter noget tid vil du igen finde fodfæste og kunne modstå bølgerne. 

Når du mister så har du tabet af personen, men også tab af mening, tab af den verden du kendte. Du ser din egen dødelighed i øjenene og din egen begrænsing. Hvis du bearbejder det skabes der et nyt verdensbillede der ofte gør dit liv beriget. Tabet skaber dybde i livet med det at kunne rumme smerten, men også højde en mere intens lykke. 

At miste

Der er ikke nogen reaktioner, der er forkerte. Vi reagerer alle forskelligt på det at miste en nærtstående person. 

Nogle mennesker vil opleve mange og meget intense reaktioner på tabet og for andre er reaktionen knap så intens. For nogle tager det lang tid at vænne sig til et tab og for andre sker der en tilpasning i løbet af nogle måneder. Langt de fleste oplever, at der kan være store følelsesmæssige udsving og endda modsat rettede følelser i processen. For de mennsker der oplever mange reaktioner, kan sorgen være utrolig smertefuld og i lang tid påvirke dagligdagen i høj grad med stor betydning for det man normalt kan. Det er to spor man går ind og ud af. 

Intensiteten i de første reaktioner aftager for de fleste over de første måneder eller det førte år. Sorgen går aldrig væk, man lære at leve med den og skabe rum i sig selv til at være med smerten. 

Det at miste en nærtstående er et tab af uventede og store dimensioner. Alle områder af den efterladtes liv er mærket af tabet og dermed præget af voldsomme forandringer. Alt er forandret for altid. Måske har du mistet troen på en bestemt slags liv, som du før tog for givet. Med en pårørendes død kan man frygte at miste sig selv. Tunge spørgsmål trænger sig på: ”Hvem er jeg nu, uden min kære?” ”Hvordan kan jeg bære det ubærlige?”

 

Sorgsymptomer

Symptomerne er meget forskellige og varierer fra person til person. Der kan være forskellige symptomer, som kan vise sig både fysisk, psykisk og socialt. Oftest vil man ikke opleve alle symptomerne, men det er forskelligt hvor mange af symptomerne man oplever og hvor lang tid de tager.

 Psykisk

Psykiske symptomer er de symptomer der opleves følelsesmæssigt, tankemæssigt samt de eksistentielle overvejelser om livet, der kan dukke op:

Følelsesmæssigt: Chok, tristhed, fortvivlelse, angst, ængstelighed, vrede, irritationer, skyld, skam, håbløshed, ensomhed, manglende lyst, følelsen af at være forladt, savn og længsel

Tankemæssigt: En fornemmelse af at det er uvirkeligt, hukommelses- og koncentrationsbesvær, grublerier, selvbebrejdelser, optaget af tanker om død og afdøde samt tidligere og fremtidige tab, oplevelsen af at se/høre afdøde, bekymringer om fremtiden, selvmordstanker, tanker om meningsløshed.

Eksistentielt: Overvejelser om livets grundvilkår, mening, skyld, skam, det at være alene, døden, tro, frihed, valg og værdier. 

Fysisk

Fysiske symptomer er de symptomer, der mærkes på kroppen:  Søvnforstyrrelser, anspændthed, ændret vejrtrækning eller spisemønstre, træthed, nedsat immunforsvar, svimmelhed og smerter forskellige steder i kroppen.

Socialt

Sociale symptomer kommer til udtryk i samværet med andre eller når det er for svært at være sammen med andre: Let til gråd, uro, hyperaktivitet, aggression, irritabilitet, indadvendthed, tendens til at isolere sig, trækker sig fra relationer og aktiviteter, øget behov for støtte og kontakt, problemer med at tale med andre om tabet, misbrugsadfærd, undgår bevidst minder om tabet eller opretter ritualer som for eksempel daglige besøg på kirkegården. 

Hvordan arbejder vi med sorgen

Vi tager udgangspunkt i der hvor du er og arbejder henimod det du gerne vil i fremtiden. Vi starter med nogle positive minder og arbejder os med dem som en ressource  ind i det svære. Når vi arbejder med det – tager vi samtidig fat på følelserne og kroppen. På den måde skaber vi en større rummelighed i dig til at være med det der er.