Skilsmisse eller ophør af samliv.

Går I fra hinanden kan det udløse både krise, bekymring og sorg. I dag går mange fra hinanden og det kan derfor være du tænker, at det er noget, du bare bør kunne håndtere selv. Men selvom det efterhånden er normalt at gå fra hinanden, er der intet som opleves normalt, når en familie går i opløsning.

skab dit nye liv

Når dit fundament ændres, skal du opbygge et nyt eller redefinere det gamle således, at du kan etablere dit nye ståsted. Det kræver, at du bearbejder dine følelser og det du skal lære samt at du finder ind til og mærker forbindelse til det liv, du gerne vil leve fremover. Ofte når vi bor sammen, bliver vi tæt knyttet til hinanden, så ændrer vi lidt på vores adfærd for at passe ind i fællesskabet. Ved et brud skal du finde tilbage til den du er og det du gerne vil. 

Få styr på dine følelser

I forbindelse med et brud er der ofte mange følelser og det kan gå i mange retninger og også være modsatrettet. Det kan være at du både er glad og lettet men også trist. Det er vigtigt, at give sig tid til at bearbejde sine følelser og finde ud af hvad der ligger bag dem. 

lægge afstand til det der var.

Det er vigtigt, at når vi afslutter noget, at vi sikrer os at vi har lært det, vi skulle af det fælleskab vi var i, så vi ikke gentager det. Det er også vigtigt, at vi får lukket døre til det der var på en god måde således, at vi ikke slæber gamle følelser med over i de nye fælleskaber, vi skal indgå i. Det kan være, der er børn involveret i dit brud og hvis der er det, så skal der også tages hånd om hvordan du kan sikre, at de får en lykkelig fremtid uden forældre der gøre det svære for dem. 


Starte på dit nye lykkelige liv.

Når du har bearbejdet førelserne og det du skulle lære og lukket døren til det der var, så er du klar til at træde ind i fremtiden. Her handler det om at finde ind til hvad gør dig lykkelig og hvordan kan du skabe mere af det i dit liv. 

Vejen til din lykke

Det  er hårdt arbejde at komme igennem en skilmisse eller et brud, men det lønner sig for det giver dig muligheden for at gøre dig fri af din historie, fri til bevidst at tage det med dig der giver mening for dig i din fremtid. Man skal ikke glemme sin historie men kun tage det med sig der hjælper en til at blive glad og lykkelig og bearbejde det der gør en ulykke og modarbejder det man gerne vil.